Uw huis moeten verwarmen zonder aardgas? Dat is minder ver weg dan u misschien denkt. Nieuwe wetgeving geeft gemeenten namelijk dit jaar al de bevoegdheid wijken aan te wijzen die mogen worden afgesloten van het gas. Natuurlijk zal dat met beleid en niet op stel en sprong gebeuren. Maar het is wel zaak dat we ons voorbereiden op andere warmtebronnen. De gemeente Heumen organiseerde daarom op 10 juni een avond om inwoners bij te praten over de keuzes die we hebben. Warmtepompen? Welke zijn waarvoor geschikt? Warmtenetten? Ook daarvan zijn er veel verschillende soorten. Vóór 2026 moeten de keuzes vastgelegd zijn in wijkuitvoeringsplannen. De gemeente nodigde iedere Heumenaar uit om hierover mee te denken.

Uit de presentaties van Toon Buiting (Thermologica) en Marc Smijers (gemeente Heumen) werd duidelijk dat hét ei van Columbus niet bestaat. Maar betaalbare en haalbare alternatieven zijn er wel. In onze gemeente zijn daar al voorbeelden van. Zo worden in Malden brede school De Komeet met kinderopvang en sportzaal én de omliggende 34 huur- en 6 koophuizen door een mini-warmtenet verwarmd. Dit net is in beheer bij woningcorporatie Oosterpoort. Een grote pomp haalt hier met warmtewisselaars warmte uit het grondwater en verdeelt die over de gebouwen. Ook in de Coehoornhof in Nederasselt levert een mini-warmtenet van Oosterpoort duurzame warmte aan 17 huur- en 12 koopwoningen. Tot tevredenheid van de bewoners. En een aantal andere particuliere huizen is al gasloos met een eigen warmtepomp.

Kansrijk of niet
Er zijn dus al oplossingen. De vraag is wel wat die gaan kosten als zij op grote schaal worden geïntroduceerd en we volledig overgaan op elektriciteit. En wat betekent dit voor netbeheer, distributiekosten, leveringszekerheid etc.? Eén groot warmtenet waarvan alle huizen warmte kunnen afnemen is hier moeilijk of niet haalbaar. De kenmerken van de huizen in de verschillende delen van de gemeente zijn daarvoor té verschillend. Dit vraagt oplossingen op maat per wijk. Het afnemen van restwarmte van afvalenergiecentrale ARN in Nijmegen leek tot voor kort een mogelijkheid voor Malden Noordoost. Maar de hoge transport- en aansluitingskosten lijken een streep door de rekening te halen. Het ontwikkelen van kleine warmtenetten in lokaal beheer lijkt vooralsnog in onze gemeente wel een kansrijke optie. Een gunstige omstandigheid is dat we warmte kunnen tappen uit het water van de Maas en het Maas-Waalkanaal.

Meedenken over WUP
Het antwoord op de vraag welke oplossingen geschikt zijn voor welke wijk is deze avond niet gekomen. Dat is in deze fase ook niet mogelijk. De gemeente wilde informatie geven over de stand van zaken rond duurzame warmte en inwoners betrekken bij de opdracht om vóór 2026 een wijkuitvoeringsplan (WUP) per wijk te maken. Laten we die kans pakken! U kunt zich aanmelden om mee te denken over een WUP op duurzaam@heumen.nl

Ook het Duurzaamheidscafé van 25 juni in de Vuurvogel in Malden besteedt aandacht aan betaalbare warmte in de toekomst. Zie hierna voor programma-informatie.