Welke warmtevoorziening kiest de Gemeenteraad? Een principebesluit is snel nodig

Welke warmtevoorziening kiest de Gemeenteraad? Een principebesluit is snel nodig

‘Krijgen we wel of niet een warmtenet in onze gemeente? Die vraag stond centraal in de discussie toen de Gemeenteraad op
21 maart 2024 een werkbezoek bracht aan Heumen Duurzaam en Groen (HDG) en Energie Coöperatie Heumen (ECH).’ HDG-voorzitter Ben Bottema pleitte voor snelle duidelijkheid, ook over de termijn waarop nog gas zal worden geleverd. ‘Een principebesluit is nodig zodat iedereen weet waarmee je rekening moet houden. Bereid dit besluit daarom voor met intensieve betrokkenheid van deskundige inwoners. Er zijn ook meer opties die aandacht verdienen.’ Verder was er volop aandacht voor zonnepark Teersche Sluispolder van ECH en ontwikkelaar/bouwer Groenleven – de gemeenteraad stemde 18 april unaniem vóór de aanleg ervan – en de veelbelovende resultaten van Energiezuinig Wonen Malden Noordoost in 2023. Ook een vast punt met informatie over duurzaam en groen op een locatie waar veel mensen komen, zag de Raad wel zitten.

‘Een warmtenet heeft in de recente publiciteit een slechte naam gekregen. Toch zal er in de toekomst een warmtevoorziening moeten worden ontwikkeld als alternatief voor gas’, vervolgt Ben Bottema. ‘De berichten in de krant over eventuele warmtelevering door de ARN scheppen onzekerheid bij mensen over de gevolgen van een dergelijk besluit voor henzelf. Aan de Raad werd meegegeven dat er snel duidelijkheid gewenst is en dat er meer opties aandacht verdienen dan de ARN. Denk aan warmte uit het Maas-Waalkanaal of geothermische oplossingen. Of toch uitsluitend elektrische oplossingen? Of zelfs waterstof? Wat is het pad naar de toekomst?’

‘Nodig is een principebesluit zodat inwoners weten welke investeringen zinvol zijn in de eigen warmtevoorziening thuis als alternatief voor gas. Iedereen heeft een persoonlijk belang bij een betaalbare vorm van verwarming. Bereid daarom een besluit voor met intensieve betrokkenheid van deskundige inwoners’, zo stelde Bottema voor. ‘Als we in samenspraak voor een betaalbaar energieaanbod zorgen, dan helpen wij elkaar met bewonersinitiatieven zoals die van Energiezuinig Wonen Malden Noordoost en van Overasselt om onze huizen goed te isoleren en zo weinig mogelijk te gebruiken van die energie. Dat is immers nog altijd de eerste prioriteit.’
Het sprak veel raadsleden aan om een herkenbaar plekje als informatiepunt over duurzaam en groen in een van de wijken of in het winkelcentrum in Malden te creëren.
Afgesproken werd over een jaar de vorderingen weer met elkaar te bespreken.

Fotograaf: Frans Cremers

Toegankelijke, betaalbare warmte in de toekomst: een werkbezoek

Toegankelijke, betaalbare warmte in de toekomst: een werkbezoek

Op 21 maart 2024 gingen vrijwilligers van Energiezuinig Wonen Malden Noordoost samen met vertegenwoordigers van de gemeente Heumen en woningcorporatie Oosterpoort op werkbezoek bij Plavei in Didam. Woningcorporatie Plavei is partner in de gezamenlijke warmtevoorziening die de afgelopen jaren in de Didamse Bloemenbuurt is gerealiseerd. Doel van het bezoek was te leren van dit project als voorbeeld van mogelijke alternatieven voor aardgas als warmtebron in de gemeente Heumen. En dat is gelukt…

Met dank aan Plavei, was het werkbezoek een leerzame oriëntatie op mogelijke voorzieningen in de toekomst. Wat opviel was het relatief grote warmteverlies (28%) bij de toeleiding naar de woningen terwijl de warmtebron toch dicht bij de wijk ligt. Bij een grotere transportafstand zou dat verlies ook groter zijn. Maar al met al is dit kleinschalige, lokale concept veelbelovend. Voor een digitaal inkijkje in de bloemenbuurt en voor bewonerservaringen kunt u terecht op bloemenbuurtdidam.nl.

De werkgroep Energiezuinig Wonen richt zich op verduurzaming van huizen om zo het energieverbruik te verlagen. Naast de directe besparing voor bewoners, is het terugbrengen van de warmtevraag een noodzakelijke stap op weg naar aardgasvrij wonen. Om alternatieven voor aardgas voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden, zullen gezamenlijke warmtevoorzieningen naar verwachting een cruciale rol gaan spelen.

Ontmoetingspunt rond gezamenlijke warmtevoorziening in Didam
Fotograaf: Marc Smijers

Je regenpijp afkoppelen? Eerst rekensommetjes maken

Je regenpijp afkoppelen? Eerst rekensommetjes maken

Regenpijpen afkoppelen om het water te laten infiltreren in je tuin is een goed idee, voor plant én dier. Alleen: niet iedere tuin is daar geschikt voor. Na de start van de GroenDoen-actie op 16 maart 2024 hadden 58 bewoners zich aangemeld om regenpijpen te laten afkoppelen. In 40 gevallen is dat gelukt. Kan het ook bij jou? Met snelle rekensommetjes kun je een goede inschatting maken.

Er is een standaardregel waaraan je tuin moet voldoen: het water moet infiltreren op een afstand van de gevel die 2x de diepte van je kruipruimte of kelder moet zijn. Dit betekent dus bij een gangbare kruipruimte van ca. 0,90 m hoog dat het regenwater op bijna 2 meter vanaf je gevel de grond in moet kunnen stromen. Ook de grootte van de infiltratieplek, een wadi, is belangrijk want ook van een bescheiden dak van 40 m² komt al gauw zo’n 800 liter regenwater!

Grootte van de infiltratieplek of wadi
Hier een voorbeeld van de berekening van de benodigde infiltratieruimte. We rekenen met 20 mm neerslag per m². Als je een dak afkoppelt van 40 m² betekent dat: 40 m² x 20 mm = 0,8 m³. Dat is 800 liter regenwater in de tuin erbij! Deze hoeveelheid past bijvoorbeeld in een wadi van 2 m breed, 4 m lang en 10 cm diep of van 2 bij 2 m² met 20 cm diepte.

Fotograaf: Jacqueline van den Boom

Energiezuinig Wonen informeert bewoners Malden Noordoost

Energiezuinig Wonen informeert bewoners Malden Noordoost

Energiezuinig Wonen Malden Noordoost gaat regelmatig de boer op om buurtbewoners te informeren over energiebesparende maatregelen. In de eerste maanden van 2024 organiseerde de werkgroep verschillende informatiebijeenkomsten over isoleren en ventileren en was het weer tijd voor een aanbelactie in de Molenwijk en nu ook in de Randwijk.

Op 20 februari en 7 maart bezochten 25 bewoners een thema-avond over glas, kozijnen en ventilatie. Deskundige Robert Tersmette verzorgde de presentatie die ook met interesse gevolgd werd door de 5 aanwezige energiecoaches. Een wijkbewoner vertelde hoe hij oud dubbel glas door HR++ glas had laten vervangen. De houten kozijnen in zijn woning waren nog in uitstekende staat. Een andere bewoner had zijn houten kozijnen met enkel of oud dubbel glas laten vervangen door kunststof kozijnen en Triple (HR+++) glas. Beiden waren tevreden met het resultaat.

Op 2 april was er een informatieavond over vloerisolatie. Robert Tersmette deelde zijn kennis over dit thema met 12 bewoners en 4 energiecoaches. Hij vertelde welke isolatiematerialen geschikt zijn voor steenachtige en houten vloeren. Welke oplossingen er zijn als de kruipruimte lager is dan 45 cm of als er veel vocht in de kruipruimte is. En wat te doen als er veel leidingen aanwezig zijn of als de kruipruimte slecht toegankelijk is. Ook werden de 5 vloerisolatiebedrijven genoemd waarmee de werkgroep al ervaring heeft opgedaan.

In maart belden 6 werkgroepleden gesteund door 3 buurtgenoten aan bij in totaal 160 koopwoningen in de Molenwijk en de Randwijk. De aanbelactie werd op 16 april gevolgd door een buurtavond waarbij alle verduurzamingsmogelijkheden de revue passeerden.
In de komende maanden staan aanbelacties bij de resterende 200 woningen van de Molenwijk op stapel. Zo zal Energiezuinig Wonen eind 2024 bij 600 koopwoningen in Malden Noordoost hebben aangebeld, dat wil zeggen twee derde van alle koopwoningen. Naar verwachting hebben zich dan 150 woningen aangesloten bij dit initiatief. De werkgroep hoopt hiermee zoveel mogelijk bewoners te motiveren om hun energieverbruik en de kosten daarvan aanzienlijk te verlagen.

Foto: Frans Cremers