printversie HDG Nieuwsbrief 3 2024

Hieronder vindt u de uitgeschreven tekst.

Heumen Duurzaam en Groen – Nieuwsbrief 3, 2024
Printversie

Nieuwsbrief 4 verschijnt rond 30 augustus 2024.
Kopij graag vóór 23 augustus 2024 op info@heumenduurzaamengroen.nl.

Uw huis warm zonder gas? Denk en praat mee!

Uw huis moeten verwarmen zonder aardgas? Dat is minder ver weg dan u misschien denkt. Nieuwe wetgeving geeft gemeenten namelijk dit jaar al de bevoegdheid wijken aan te wijzen die mogen worden afgesloten van het gas. Natuurlijk zal dat met beleid en niet op stel en sprong gebeuren. Maar het is wel zaak dat we ons voorbereiden op andere warmtebronnen. De gemeente Heumen organiseerde daarom op 10 juni een avond om inwoners bij te praten over de keuzes die we hebben. Warmtepompen? Welke zijn waarvoor geschikt? Warmtenetten? Ook daarvan zijn er veel verschillende soorten. Vóór 2026 moeten de keuzes vastgelegd zijn in wijkuitvoeringsplannen. De gemeente nodigt iedere Heumenaar uit om hierover mee te denken. Laten we die kans pakken! Meld u aan via duurzaam@heumen.nl

Oplossingen
Uit de presentaties van Toon Buiting (Thermologica) en Marc Smijers (gemeente Heumen) werd duidelijk dat hét ei van Columbus niet bestaat. Maar betaalbare en haalbare alternatieven zijn er wel. In onze gemeente zijn daar al voorbeelden van. Zo worden in Malden brede school De Komeet met kinderopvang en sportzaal én de omliggende 34 huur- en 6 koophuizen door een mini-warmtenet verwarmd. Dit net is in beheer bij woningcorporatie Oosterpoort. Een grote pomp haalt hier met warmtewisselaars warmte uit het grondwater en verdeelt die over de gebouwen. Ook in de Coehoornhof in Nederasselt levert een mini-warmtenet van Oosterpoort duurzame warmte aan 17 huur- en 12 koopwoningen. Tot tevredenheid van de bewoners. En een aantal andere particuliere huizen is al gasloos met een eigen warmtepomp.

Kansrijk of niet
Er zijn dus al oplossingen. De vraag is wel wat die gaan kosten als zij op grote schaal worden geïntroduceerd en we volledig overgaan op elektriciteit. En wat betekent dit voor netbeheer, distributiekosten, leveringszekerheid etc.? Eén groot warmtenet waarvan alle huizen warmte kunnen afnemen is hier moeilijk of niet haalbaar. De kenmerken van de huizen in de verschillende delen van de gemeente zijn daarvoor té verschillend. Dit vraagt oplossingen op maat per wijk. Het afnemen van restwarmte van afvalenergiecentrale ARN in Nijmegen leek tot voor kort een mogelijkheid voor Malden Noordoost. Maar de hoge transport- en aansluitingskosten lijken een streep door de rekening te halen. Het ontwikkelen van kleine warmtenetten in lokaal beheer lijkt vooralsnog in onze gemeente wel een kansrijke optie. Een gunstige omstandigheid is dat we warmte kunnen tappen uit het water van de Maas en het Maas-Waalkanaal.

Meedenken over WUP
Het antwoord op de vraag welke oplossingen geschikt zijn voor welke wijk is deze avond niet gekomen. Dat is in deze fase ook niet mogelijk. De gemeente wilde informatie geven over de stand van zaken rond duurzame warmte en inwoners betrekken bij de opdracht om vóór 2026 een wijkuitvoeringsplan (WUP) per wijk te maken. Laten we die kans pakken! U kunt zich aanmelden om mee te denken over een WUP op duurzaam@heumen.nl.

Ook het Duurzaamheidscafé van 25 juni in de Vuurvogel in Malden besteedt aandacht aan betaalbare warmte in de toekomst. Zie hierna voor programma-informatie.

Vacatures

Er is veel in beweging op het gebied van verduurzaming en vergroening. En veel te doen!

Daarom zoekt de stichting Heumen Duurzaam en Groen enthousiaste vrijwilligers. Het gaat om een

 • Secretaris
 • Bestuurslid communicatie
 • IT’er met ervaring in datamanagement

Kijk voor meer informatie op www.heumenduurzaamengroen.nl onder de knop Vacatures. Bent u geïnteresseerd of wilt u op een andere manier uw steentje bijdragen? Mail dan naar voorzitter@heumenduurzaamengroen.nl.

 

Energiezuinig Wonen Malden Noordoost
Duurzaamheidscafé 25 juni: Perspectief op aardgasvrij wonen

Nederland gaat van het aardgas af. Op termijn zullen alle woningen een alternatief nodig hebben. De gemeente Heumen kiest hierbij voor een kleinschalige, wijkgerichte benadering. Op 25 juni organiseert bewonersinitiatief Energiezuinig Wonen Malden Noordoost daarom een Duurzaamheidscafé met als thema Betaalbare warmte in de toekomst.

Wanneer: dinsdag 25 juni 2024, 20.30, inloop vanaf 20.00 uur
Waar: basisschool De Vuurvogel, Schoolstraat 23 A in Malden

Programma

 • Korte inleiding over de warmtetransitie met toelichting op enkele begrippen
 • Wat kan de transitie betekenen voor Malden Noordoost?
 • Oproep aan bewoners om mee te denken en te beslissen over opties voor de wijk
 • Een voorbeeld uit Nijmegen waarbij inwoners zelf de regie nemen

Pauze

 • ‘Rekentool’ voor inzicht in de kansen op grote besparing, gebaseerd op elke individuele woning
 • Voorbeelden uit de wijk: welke isolatiemaatregelen in welke volgorde
 • Hoe energiecoaches en Energiezuinig Wonen Malden Noordoost bewoners ondersteunen
 • Warmtepompen: wanneer is een woning hiervoor geschikt, wat zijn de voor- en nadelen

Zowel voor als na de pauze is er ruim gelegenheid voor het stellen van vragen en discussie.

 

Lagere CO2-uitstoot

Over de periode 2018 t/m 2023 is zowel het gas- als het elektriciteitsverbruik in de bestaande woningvoorraad [in de gemeente Heumen] gedaald. Tegelijkertijd is het aantal zonnepanelen zeer sterk gestegen. Gezamenlijk heeft dit in deze periode geleid tot een daling van de CO2-emissie met ruim 27%!

Dit schreef het College van Burgemeester en Wethouders 6 juni aan de Gemeenteraad. De informatie is gebaseerd op verbruikscijfers van Liander. De netbeheerder concludeerde onder andere dat:

 • Gasverbruik is gedaald met 28,9 % (over 2018 – 2022 was de afname 12,3%)
 • Elektriciteitsverbruik is afgenomen met 12,0 % (over 2018 – 2022 was de afname 6,0%)
 • Opwek zonnepanelen is verzevenvoudigd (over de periode 2018 – 2022 was dit vervijfvoudigd)

Als resultante van bovenstaande is de CO2-emissie voor huishoudens met 27,3% afgenomen. Over de periode 2018 – 2022 was dit nog 14,3%.

Het College gaf in haar toelichting het volgende aan. ‘De daling in gasverbruik is grotendeels te verklaren door de fors gestegen energiekosten, door de activiteiten van het bewonersinitiatief in Malden Noordoost en doordat steeds meer mensen overgaan tot plaatsing van een warmtepomp. Ook de bewonersavonden in het kader van energiebesparing zullen een bijdrage hebben geleverd aan het dalende gasverbruik. Hetzelfde geldt voor de afname in elektriciteitsverbruik, waarbij het groeiende aantal kleinverbruikers met zonnepanelen, een stijging van het aantal zonnepanelen per kleinverbruik én een stijging in de opbrengst per paneel ook sterk hebben bijgedragen. Aan de andere kant is er ook een toename in het elektriciteitsverbruik te signaleren doordat steeds meer woningen van het gas af gaan. Dit leidt tot elektrificatie van het energiegebruik. Ook de toename van individuele laadpalen leidt tot een toename van het verbruik.’

Het College roemde in haar toelichting onder andere de inspanningen van bewonersinitiatief Energiezuinig Wonen Malden Noordoost. Dat onderstrepen we van harte, maar we willen daar graag ook die van onze Energiecoaches én van de bewoners van deze wijk aan toevoegen.

Wij blijven ons hard maken voor het goed isoleren van huizen en voor het treffen van voorbereidingen om van het gas af te gaan. Ook is er ruimte voor meer groen in woonwijken. Doet u mee? Meer informatie via info@heumenduurzaamengroen.nl.

Levendig Groen Malden Noordoost
Wadi De Wieken in Malden

Na de plensbuien van de afgelopen weken werd de werking van de wadi aan De Wieken in Malden pas echt duidelijk. Bij een normale regenbui loopt het regenwater via een nieuw infiltratieriool in de bodem. Dit komt de grondwaterstand in de wijk ten goede. Bij een echte stortbui komt het teveel aan regenwater eerst in de wadi terecht (zie foto). Wadi’s ontlasten zo het normale riool, met name in de lagergelegen gebieden in Malden. Daardoor blijven spatwaterdouches en overstromingen ons bespaard. Door de Maldense zandgrond is de wadi meestal na enkele uren al weer leeg.

Bewonersinitiatief Levendig Groen en de gemeente Heumen werken samen aan het groener en klimaatbestendiger maken van Malden Noordoost.

Bewoners over Energiezuinig Wonen Malden Noordoost
Voordeliger uit met buurtactie spouwisolatie

De vrijwilligers van Energiezuinig Wonen Malden Noordoost adviseren bewoners over de meest logische verduurzamingsmaatregelen voor hun woning. Ze letten daarbij ook op de kwaliteit en de kosten. Hun hulp wordt gewaardeerd. Bijvoorbeeld door Imke Beek, die aan de Windvleugel woont.

Een bedrijf uit Enschede verspreidde begin 2023 in Malden flyers voor spouwmuurisolatie. Imke Beek was hierin geïnteresseerd en vroeg een offerte aan. Die legde ze vervolgens voor aan Frans Cremers, een van de vrijwilligers die dit thema onder zijn hoede heeft. Hij wees haar op de hoge prijs die werd berekend. Imke: ‘Op de Windvleugel was juist op dat moment een buurtactie gestart om 10 woningen te voorzien van spouwmuurisolatie. Daar kon ik bij aansluiten. De kosten bij een ander bedrijf bleken bijna 4x lager te zijn. Ik was dus superblij met dit advies. Daarnaast werd ik geholpen bij offertes voor zonnepanelen. Die liggen inmiddels op mijn dak.’

 

Levendig Groen Malden Noordoost

Weggemaaid

 

Veel mensen reageerden geschokt toen ze zagen dat het plantsoen aan de Randwijksingel gemaaid was. De talloze margrieten, het bloeiende slangenkruid en de vele andere kruiden die nog in bloei moesten komen: allemaal gemaaid. De gemeente besteedt het maaien uit aan de DAR. Zij maaien in principe twee keer per jaar, in juni na de voorjaarsbloei en na de zomerbloei in de herfst. Er was dus qua planning niets verkeerd gegaan. Maar om nu te zeggen dat het na de bloei is… Een leermoment voor de toekomst.

Om deze strook volgend jaar weer zo mooi in bloei te krijgen, is het belangrijk het maaisel even te laten liggen zodat de zaden zich kunnen verspreiden. Het ziet er nu misschien een beetje rommelig uit, maar we hopen dat dit stukje zich zo snel herstelt. Dan kunnen wij en de dieren er weer van genieten.

Energiezuinig Wonen Malden Noordoost
Inventarisatie genomen verduurzamingsmaatregelen

De inwoners van de gemeente Heumen zijn al goed op weg met het verduurzamen van hun huizen. De werkgroep Energiezuinig Wonen Malden Noordoost wil graag een beter beeld krijgen van wat bewoners op dit gebied al hebben ondernomen. Zo’n overzicht laat zien waar nog kansen liggen én het kan bijdragen aan de voortzetting van de landelijke subsidie die de werkgroep ontvangt voor professionele ondersteuning.

De werkgroep vraagt daarom aan bewoners of zij een inventarisatieformulier willen invullen. Is uw e-mailadres bij de werkgroep bekend, dan ontvangt u langs die weg bericht over de inventarisatie. Daarnaast wordt in de wijk Malden Noordoost binnenkort huis aan huis een brief bezorgd. Heeft u al op de e-mail gereageerd, dan kunt u de brief negeren. Uw medewerking wordt zeer gewaardeerd en helpt de werkgroep bij het verbeteren van de buurtacties voor verduurzamingsmaatregelen.

Open duurzame huizenroute: doet u mee?

Heeft u ervaring met het verduurzamen van uw huis? Dan zoeken we u!
Elk jaar organiseren we een Open duurzame huizenroute. Deze route gaat langs bewoners die buurtgenoten graag laten zien wat zij al bereikt hebben met energiebesparende maatregelen. Die vertellen hoe het is gedaan, wat het heeft gekost en wat het oplevert. En die – terugkijkend – misschien tips hebben over hoe het handiger of beter had gekund.

Bent u zo’n bewoner? Heeft u ervaring met het verduurzamen van uw huis? Doe dan mee! Dit jaar is de Open duurzame huizenroute op 16 november tussen 10.00 en 14.00 uur.

Dus: woont u in de gemeente Heumen en vindt u het leuk om uw huis te laten zien? Meldt u dan voor meer informatie aan op info@heumenduurzaamengroen.nl

Joep Bijlmer heeft in 2023 zijn huis opengesteld en doet weer mee. Joep: ‘Ik kreeg zeer geïnteresseerde mensen aan de deur, die me het hemd van het lijf vroegen. Met iemand van Energiezuinig Wonen Malden Noordoost als achterwacht kon ik alle vragen beantwoorden. Zij begeleidden me ook tijdens de voorbereiding. Leuk om te doen!’

De Open duurzame huizenroute zal ook dit jaar plaatsvinden tijdens de Nationale Klimaatweek. Die is van 11 tot en met 17 november. https://nkw2024.nl/

Jordaanse belangstelling

De Jordaanse Aa’laa Alnaimat, werkzaam als architect in Akaba, was midden juni drie dagen te gast bij de gemeente Heumen. Zij wilde graag weten hoe in onze gemeente omgegaan wordt met zowel tekorten als overschotten aan neerslag. Ook was ze benieuwd naar wat er gebeurt aan isolatiemaatregelen, met name om oververhitting in woningen tegen te gaan. Frans Cremers van Energiezuinig Wonen Malden Noordoost liep op 13 juni met haar door de Molenwijk.

Frans: ‘Het ging over hoe onze buurtacties zijn opgezet. En over welke maatregelen er zoal zijn genomen.’ Op de wandeling liet hij woningen zien met triple glas, met spouwmuur- en vloerisolatie en met een warmtepomp. Meer dan 60% van de woningen heeft inmiddels zonnepanelen. ‘In Jordanië hebben huizen airco’s in alle kamers, vooral om te koelen. Aa’laa was benieuwd hoe mensen daar met kleine maatregelen en gedragsverandering energie zouden kunnen besparen.’

Met twee collega’s liep ook Marieke Bos mee. Zij is Beleidsmedewerker Groenbeheer bij de gemeente. Marieke focuste op de regenwaterinfiltratie in de wijk met de wadi’s, regenpijpafkoppeling en beplantingskeuze. Ook liet ze een groendak zien.

 En dan nog even dit…
 

Doorlopend Gezamenlijke isolatie- en andere verduurzamingsacties voor uw woning. Spouw-, vloer-, dak- en glasisolatie en ventilatie samen oppakken is leuker, effectiever, biedt meer garantie op kwaliteit en is vaak ook goedkoper. Meldt u aan via  info@heumenduurzaamengroen.nl.
 
In voorbereiding Uitbreiding van de acties met een (hybride) warmtepompactie. U kunt zich alvast aanmelden via info@heumenduurzaamengroen.nl. Dan nemen wij contact op om te bespreken hoe gereed uw woning is voor het aanschaffen van een hybride of volledig elektrische warmtepomp.

* Energiecoach bij u thuis? Voor gratis advies over energie besparen en het verduurzamen van uw woning. Aanmelden voor een huisbezoek kan hier.  http://bit.ly/47Xht2N

* Informatie, activiteiten en initiatieven rond duurzaamheid in de gemeente Heumen: klik hier https://www.heumen.nl/duurzaamheid

* Aanmelden Nieuwsbrief Heumen Duurzaam en Groen
Doel van de nieuwsbrief is zoveel mogelijk mensen te informeren. En hen een mogelijkheid te bieden om Heumen Duurzaam en Groen te bereiken. Als u iemand weet die geïnteresseerd zou kunnen zijn, stuur dan deze nieuwsbrief door. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan hier. https://heumenduurzaamengroen.us10.list-manage.com/subscribe?u=8de6c944d20cf82204a3ece73&id=85a54c34ff

* Meedoen
Wilt u meedoen met het duurzamer en levendiger groen maken van de gemeente Heumen? Mail dan naar info@heumenduurzaamengroen.nl en wij nemen graag contact met u op. Alvast reuze bedankt!

* Actief op social media? Post over ons!

Kijk voor de agenda en meer op www.heumenduurzaamengroen.nl