‘Krijgen we wel of niet een warmtenet in onze gemeente? Die vraag stond centraal in de discussie toen de Gemeenteraad op
21 maart 2024 een werkbezoek bracht aan Heumen Duurzaam en Groen (HDG) en Energie Coöperatie Heumen (ECH).’ HDG-voorzitter Ben Bottema pleitte voor snelle duidelijkheid, ook over de termijn waarop nog gas zal worden geleverd. ‘Een principebesluit is nodig zodat iedereen weet waarmee je rekening moet houden. Bereid dit besluit daarom voor met intensieve betrokkenheid van deskundige inwoners. Er zijn ook meer opties die aandacht verdienen.’ Verder was er volop aandacht voor zonnepark Teersche Sluispolder van ECH en ontwikkelaar/bouwer Groenleven – de gemeenteraad stemde 18 april unaniem vóór de aanleg ervan – en de veelbelovende resultaten van Energiezuinig Wonen Malden Noordoost in 2023. Ook een vast punt met informatie over duurzaam en groen op een locatie waar veel mensen komen, zag de Raad wel zitten.

‘Een warmtenet heeft in de recente publiciteit een slechte naam gekregen. Toch zal er in de toekomst een warmtevoorziening moeten worden ontwikkeld als alternatief voor gas’, vervolgt Ben Bottema. ‘De berichten in de krant over eventuele warmtelevering door de ARN scheppen onzekerheid bij mensen over de gevolgen van een dergelijk besluit voor henzelf. Aan de Raad werd meegegeven dat er snel duidelijkheid gewenst is en dat er meer opties aandacht verdienen dan de ARN. Denk aan warmte uit het Maas-Waalkanaal of geothermische oplossingen. Of toch uitsluitend elektrische oplossingen? Of zelfs waterstof? Wat is het pad naar de toekomst?’

‘Nodig is een principebesluit zodat inwoners weten welke investeringen zinvol zijn in de eigen warmtevoorziening thuis als alternatief voor gas. Iedereen heeft een persoonlijk belang bij een betaalbare vorm van verwarming. Bereid daarom een besluit voor met intensieve betrokkenheid van deskundige inwoners’, zo stelde Bottema voor. ‘Als we in samenspraak voor een betaalbaar energieaanbod zorgen, dan helpen wij elkaar met bewonersinitiatieven zoals die van Energiezuinig Wonen Malden Noordoost en van Overasselt om onze huizen goed te isoleren en zo weinig mogelijk te gebruiken van die energie. Dat is immers nog altijd de eerste prioriteit.’
Het sprak veel raadsleden aan om een herkenbaar plekje als informatiepunt over duurzaam en groen in een van de wijken of in het winkelcentrum in Malden te creëren.
Afgesproken werd over een jaar de vorderingen weer met elkaar te bespreken.

Fotograaf: Frans Cremers