Airco als verwarming? | Frans Cremers

Het aantal verkochte airco’s bedroeg in 2022 in Nederland 320.000, tegenover 110.000 warmtepompen. Het is aannemelijk dat de airco’s niet alleen voor koeling werden aangeschaft, maar – gezien de sterk gestegen gasprijzen – ook om woningen te verwarmen. Hoe zit dat? Frans Cremers van Energiezuinig Wonen Malden Noordoost vertelt over zijn persoonlijke ervaringen en hoe hij energie bespaart met zijn airco. Toch oriënteert hij zich nu op de aanschaf van een hybride warmtepomp en gaat hij in de tussentijd door met het verder isoleren van zijn woning…

Wat doet een airco?

Frans Cremers: ‘Iedereen weet wel dat een airco oorspronkelijk is bedoeld om gebouwen te koelen, en dat dat veel energie vraagt. Het kost overigens veel minder stroom als de airco wordt gebruikt om de lucht te drogen, wat ook direct voor meer comfort zorgt. Moderne airco’s kunnen echter ook verwarmen volgens hetzelfde principe als een lucht-water warmtepomp. Beide maken gebruik van de buitenlucht als bron, waaraan warmte onttrokken wordt.

Het grote verschil zit hem in het afgiftesysteem: bij een lucht-water warmtepomp gaat dit via radiatoren, of beter nog via vloerverwarming; bij een airco gebeurt dit aan de lucht van het vertrek waarin de airco hangt. Daarnaast valt een airco buiten de subsidieregelingen omdat hij ook kan koelen.

Het gemiddelde rendement van een airco (ook wel lucht-luchtwarmtepomp genoemd) over een stookseizoen is, afhankelijk van merk, type en gebruik, zo’n 300-400%. Dat betekent dat als je er 1 eenheid energie in stopt, je er 3 of 4 eenheden energie voor terug krijgt. Dit rendement is vergelijkbaar met dat van een volledig elektrische lucht-water warmtepomp met een lage watertemperatuur van circa 35oC door bijvoorbeeld het gebruik van vloerverwarming. Deze vergelijking is wel lastig te maken omdat een airco, in tegenstelling tot een volledig elektrische warmtepomp, niet zorgt voor warm tapwater. Een hybride lucht-water warmtepomp zal bij een lage buitentemperatuur overschakelen op de cv-ketel, die ook zorgt voor het warme tapwater.

Op de website van Milieu Centraal staat een mooi overzicht van de voor- en nadelen van gebruik van een airco: Welke warmtepompen zijn er? | Milieu Centraal 

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/duurzaam-verwarmen-en-koelen/welke-warmtepompen-zijn-er/#airco  

Persoonlijke ervaring

‘Sinds oktober 2023 gebruik ik een airco om mijn woonkamer te verwarmen’, vervolgt Frans. ‘Omdat hiermee alleen de woonkamer verwarmd wordt en de rest van het huis hierdoor minder comfortabel wordt, gebruik ik aanvullend mijn cv-ketel. Hoe kouder het buiten is, des te meer draaiuren maakt de cv-ketel. Deze gaat ongeveer een uur eerder aan dan de airco, waardoor het hele huis eerst op temperatuur komt. Omdat de cv-ketel na het eerste uur niet of op een laag pitje draait, gebruik ik in de badkamer een extra elektrische keramische verwarming die de ruimte snel naar behoefte kan verwarmen. Deze heeft een laag rendement (100%) en dient alleen ter ondersteuning op koude dagen.

Een nadeel van de airco is dat de temperatuursensor in de binnenunit zit. Hij lijkt daardoor traag te reageren op de daadwerkelijke kamertemperatuur. Dat maakt de programmering in de App lastig. In de praktijk staat de airco dus continu op 1 van 4 standen, en wel zodanig dat de kamertemperatuur 19,5oC bedraagt.’

Wat levert het op?

Op grond van mijn ervaring in de afgelopen 4 maanden schat ik dat mijn jaarlijks gasverbruik daalt van 1.300 m3 naar 700 m3. Daarmee bespaar ik circa 1.070 kg CO2-uitstoot.

De airco gebruikt in de wintermaanden tussen de 3 en 7 kWh per dag. Het extra elektragebruik is circa 800 kWh per jaar, hetgeen overeenkomt met 470 kg CO2. De opbrengst voor het milieu is dus 600 kg minder CO2-uitstoot.

Omdat ik de elektriciteit zelf opwek, bespaar ik onder de streep op dit moment circa € 700 per jaar. Met een prijs van de airco van € 2.500 is die in circa 4 jaar terugverdiend. Als de salderingsregeling wordt afgebouwd, zal de terugverdientijd een beetje langer worden.’

Conclusie

Samenvattend: ‘Ik ben tevreden met de airco, maar omdat deze niet geïntegreerd is met de cv kost het moeite om ze goed op elkaar af te stemmen. Ook lever je in op het comfort in de hele woning. Ik oriënteer mij nu op een (hybride) warmtepomp waardoor de woning met één afgiftesysteem verwarmd kan worden. In de tussentijd ga ik verder met isoleren om de warmtevraag van de woning verder te verlagen. Want alles wat niet verbruikt wordt, hoeft ook niet opgewekt te worden.’