)Tegelijkertijd met de officiële opening van de wadi aan de Molensingel-Schoren-De Wieken start 16 maart 2024 de tuinvergroeningscampagne in Malden Noordoost. Wijkbewoners kunnen zich dan aanmelden voor het gratis afkoppelen van regenpijpen, de gratis ’tegeltaxi’ én voor zeer aantrekkelijk geprijsde tuinvergroeningspakketten. Deze activiteiten worden georganiseerd om de wateroverlast in Malden Noordoost en lager geleden gebieden van Malden te voorkomen en om de wijk nóg groener, leuker en klimaatbestendiger te maken.

De uitvoering van afkoppelen, tuintegels klaarleggen aan de straat, plantenpakketten ophalen: dat gebeurt allemaal op 13 april tijdens de DOE-dag. Tussen 09.00 en 15.30 uur kunnen bewoners van Malden Noordoost die daar 16 maart voor hebben ingetekend aan de slag!

Bewoners voor wie de actie bedoeld is, krijgen hierover een brief van de gemeente Heumen.

Bewonersinitiatief Levendig Groen en de gemeente Heumen werken samen aan het groener en klimaatbestendiger maken van Malden Noordoost.                                                                                                                                                                

De tegeltaxi in actie (Foto: Sander van de Meent)