Op 21 maart 2024 gingen vrijwilligers van Energiezuinig Wonen Malden Noordoost samen met vertegenwoordigers van de gemeente Heumen en woningcorporatie Oosterpoort op werkbezoek bij Plavei in Didam. Woningcorporatie Plavei is partner in de gezamenlijke warmtevoorziening die de afgelopen jaren in de Didamse Bloemenbuurt is gerealiseerd. Doel van het bezoek was te leren van dit project als voorbeeld van mogelijke alternatieven voor aardgas als warmtebron in de gemeente Heumen. En dat is gelukt…

Met dank aan Plavei, was het werkbezoek een leerzame oriëntatie op mogelijke voorzieningen in de toekomst. Wat opviel was het relatief grote warmteverlies (28%) bij de toeleiding naar de woningen terwijl de warmtebron toch dicht bij de wijk ligt. Bij een grotere transportafstand zou dat verlies ook groter zijn. Maar al met al is dit kleinschalige, lokale concept veelbelovend. Voor een digitaal inkijkje in de bloemenbuurt en voor bewonerservaringen kunt u terecht op bloemenbuurtdidam.nl.

De werkgroep Energiezuinig Wonen richt zich op verduurzaming van huizen om zo het energieverbruik te verlagen. Naast de directe besparing voor bewoners, is het terugbrengen van de warmtevraag een noodzakelijke stap op weg naar aardgasvrij wonen. Om alternatieven voor aardgas voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden, zullen gezamenlijke warmtevoorzieningen naar verwachting een cruciale rol gaan spelen.

Ontmoetingspunt rond gezamenlijke warmtevoorziening in Didam
Fotograaf: Marc Smijers